products

מוצרים

  • Hydrogen Fuel Cell (Electrochemical cell)

    תא דלק מימן (תא אלקטרוכימי)

    תא דלק הוא תא אלקטרוכימי הממיר את האנרגיה הכימית של דלק (לרוב מימן) וחמצון (לעיתים קרובות חמצן) לחשמל באמצעות צמד תגובות חיזור. תאי דלק שונים מרוב הסוללות בדרישה של מקור דלק וחמצן רציף (בדרך כלל מהאוויר) כדי לקיים את התגובה הכימית, בעוד שבסוללה האנרגיה הכימית בדרך כלל מגיעה ממתכות ויונים או תחמוצות שלהן הנמצאות בדרך כלל כבר ב סוללה, למעט בסוללות זרימה. תאי דלק יכולים לייצר חשמל ברציפות כל עוד דלק וחמצן מסופקים.